Synpunkter och klagomål inom Camphill Häggatorps verksamheter.

Om du har synpunkter på verksamheten eller anser att vi inte håller det vi lovar behöver vi få veta det. Det är viktigt att informationen kommer fram till ledningen. Vi kommer göra vårt bästa och undersöka om det är möjligt att rätta till det.

För att utvecklas och göra det bättre för boende och medarbetare är vi tacksamma för dina synpunkter om vår verksamhet. Vi har därför upprättat en synpunkts- och klagomålshantering, se nedan.

Alla synpunkter och/eller klagomål från denna sidan dokumenteras och sparas. Om du uppger namn och E-mail adress meddelar vi dig då vi tagit emot dina synpunkter eller klagomål. Du kan vara anonym men kan då inte få någon bekräftelse.


Skicka ett mail med dina synpunkter till camphillhaggatorp@telia.com Skriv med namn, email och telefonnummer i mailet samt beskriv de synpunkter/klagomål du har.