Medarbetare
Vi förväntar oss att de personer som ansöker till Häggatorp med annan livsuppfattning respekterar att vårt arbete är baserat på antroposofisk människosyn. Medarbetare deltar i seminariet, där vi förmedlar de idéer som ligger till grund för arbetet i dess helhet. Vi har inga formella krav på utbildning, även om en sådan givetvis är en fördel när den finns. Fortutbildning inom framför allt antroposofiska utbildningsplatser sker regelbundet men vi deltar även i utbildningar inom andra verksamheter. Medarbetare bor permanent på Häggatorp, där en viktig del av arbetet går ut på att ta del av veckomöten som hålls, varvid vi samtalar om alla aspekter av arbetet. Olika arbetsmoment går in i varandra, och vi kan därför inte tala om traditionella arbetstider. Däremot har vi fasta arbetstider i verkstäderna med 18 timmar i veckan. Medarbetare strukturerar medvetet livet i boendet, så att alla får sin del fritid. Som medarbetare assisterar vi dem som inte kan självständigt sköta sin hygien, skapar rekreationsaktiviteter och upprätthåller den dagliga rytmen i arbetet. Matlagning, städning, trädgårdsarbete etc. är en del av arbetet.Karl König :: 1902-1966