NYA KRAV
Du har säkert hört om den nya dataskyddsförordningen GDPR som innebär att många register blir olagliga när skyddet för den personliga integriteten nu skärps. För att kunna uppfylla de krav som GDPR ställer behöver vi bekräftelse på att du godkänner att vi handhar dina uppgifter i vårt system och att du skulle vilja mottaga material från oss. De viktigaste delarna i den nya lagen är:

1) Att Du får tillgång till dina personuppgifter som finns hos oss
2) Att Du kan få felaktiga personuppgifter rättade
3) Att Du kan få dina personuppgifter raderade
4) Att Du kan invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
5) Att Du kan invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering

Jag lämnar mitt medgivande till att Camphill Häggatorp får registrera inlämnade personuppgifter för att kunna ge svar på min fråga även om jag återkommer i samma ärende vid ett senare tillfälle.

Du kan när som helst vända dig till oss för att (1) med önskan att få tillgång till dina personuppgifter; (2) få felaktiga uppgifter rättade; (3) ta bort dina personuppgifter vi handhar och det material du mottager från oss. Gällande punkt fyra och fem så använder vi oss inte av (4) direktmarknadsföring eller (5) automatiserat beslutsfattande och profilering. Kontakta bara; camphillhaggatorp@telia.com. Genom att du gör ett aktivt val, så får vi möjligheten att handha din information i enlighet med vilkoren för GDPR.


Emailadress:

Namn:

Vår Mail address är
camphillhaggatorp@telia.com
Camphill Höggatorp
Höggatorp 1
534 61 Vedum Sverige


Om uppgifterna inte blir föremål för ett ärende gallras alla uppgifter efter två år.